Návštěvní řád – COVID 19

Milí zákazníci,

v návaznosti na hygienická opatření vydaná Vládou ČR, bychom Vás chtěli požádat o dodržování následujících pravidel:

 1. Vstupujte do obchodního centra Krakov pouze s nasazeným respirátorem, nanorouškou, nebo jiným obdobným ochranným prostředkem dýchacích cest. 
 2. Dodržujte alespoň 2m rozestupy od ostatních zákazníků. 
 3. Umývejte si pravidelně ruce dezinfekcí. 
 4. Pokud je to možné, preferujte bezkontaktní platbu kartou či mobilním telefonem. 

Níže uvedené body platí pro vnitřní prostory obchodního centra a přilehlé prostory:

 1. Je zakázáno jakékoliv jednání, které je v rozporu s právními předpisy ČR a s principy dobrých mravů.
 2. Je zakázán vstup s jedovatými, znečišťujícími, zapáchajícími nebo nebezpečnými látkami. Používání otevřeného ohně není povoleno
 3. Je zakázáno umisťovat, bez povolení správy trhů, letáky a samolepky na svislé či vodorovné konstrukce a povrchy.
 4. Je zakázáno provozování hlasité hudby, zpěvu nebo vystoupení bez souhlasu správy centra.
 5. Je zakázán vstup osob zapáchajících, nevhodně oblečených, s viditelnými jevy nakažlivé choroby.
 6. Je zakázáno vstupovat do obchodního centra se střelnými, i jinými, zbraněmi nebo podobnými předměty s výjimkou státních a komunálních policejních složek.
 7. Je zakázáno bezdůvodně vstupovat do únikových chodeb, na úniková schodiště a na zásobovací dvůr.
 8. Je zakázán vjezd vozidly a motocykly na dlážděné chodníky.
 9. Je zakázáno shromáždění osob, nepovolené správou centra.
 10. Není povoleno provozování jakékoli propagační či výdělečné činnosti bez souhlasu správy centra.
 11. Jakákoliv manipulace s majetkem obchodního centra nebo nájemců bez jejich souhlasu není povolena.
 12. Svévolné znečišťování, poškozování nebo zneužívání zařízení obchodního centra a společných prostor, jako jsou toalety, sanitární místnosti apod., bude stíháno dle přestupkového zákona a bude požadována náhrada škody.
 13. Správa centra má právo zakázat přístup komukoliv, a vykázat z prostor obchodního centra a přilehlých prostor kohokoliv, kdo poruší výše uvedená pravidla Návštěvního řádu. Po výzvě k opuštění obchodního centra může být další pobývání v prostoru obchodního centra trestně stíháno.

Děkujeme Vám za dodržování výše uvedených pravidel

Smékalovo pekařství

Otevřeno

Po-Pá

od 6.30 do 12.00

od 12.30 do 15.30

Café Local

Otevřeno

Po-Čt: od 8.00 do 18.00

Pá: od 8.00 do 20.00

So: od 10.00 do 20.00

Ne: od 10.00 do 18.00

VinoVio vinotéka

Otevřeno

Po-Pá: od 13.00 do 20.00

So-Ne: od 15.00 do 20.00

Maso z Choťovic

Otevřeno

Po-Pá

od 9.00 do 12.00

od 12.30 do 17.00


Bumblebee Pizza

Otevřeno

Po-Čt: od 10.00 do 22.00

Pá-So: od 10.00 do 23.00

Ne: od 11.00 do 22.00

Trafika a tabák

Otevřeno

Po-Pá: od 7.00 do 12.00

Po-Pá: od 13.00 do 19.30

So: od 7.00 do 12.00

So: od 13.00 do 18.00

Ne: od 8.00 do 12.00

Ne: od 13.00 do 18.00

Pivotéka

Otevřeno

Po-Pá

7 - 18

Pasd

Otevřeno

Po-Pá

7 - 18

OBCHOD 3

Otevřeno

Po-Pá

7 - 18